Studio Urody Prestiż Marta Frej

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG

w Studio Urody Prestiż Marty Frej

 

§1
Rezerwacja terminów na zabiegi

Art.1 Rezerwację może dokonać jedynie osoba zainteresowana zabiegiem. Rezerwacja terminu na zabiegi odbywa się za pośrednictwem połączenia głosowego lub SMSa pod numerem 609040042, wiadomości prywatnej na Facebook’u Studio Urody Prestiż Marta Frej, przez aplikację Booksy, dostępnej po kliknięciu na stronie lub Facebook’u „zarezerwuj teraz”, oraz osobiście w Studio Urody Prestiż Marty Frej w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 345B/ lok U7. Wszelkie inne formy komunikacji uznaje się za nieważne i niewiążące.

Art.2 Rezerwujący zobowiązuje się do przekazania swoich autentycznych danych osobowych (imię i nazwisko), aktualnego numeru kontaktowego oraz informacji nt. ewentualnego wcześniejszego makijażu permanentnego w obrębie planowanego zabiegu (konieczność załączenia zdjęcia podczas rezerwacji).

Art.3 Rezerwacja terminu na zabieg, którego koszt wynosi od 100 zł do 300 zł, wiąże się z koniecznością uiszczenia zadatku w wysokości 50 zł , a jeśli koszt zabiegu wynosi powyżej 300 zł rezerwacja terminu wiąże się z koniecznością uiszczenia zadatku w wysokości 100 zł na wskazany podczas rezerwacji numer rachunku bankowego, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od momentu złożenia rezerwacji. Wpłacony zadatek zostanie odjęty od ceny wykonywanego zabiegu.

Art.4 Wpłacony zadatek traktowany jest zgodnie z Art. 394. K.C.

Art.5 W przypadkach losowych zadatek można dwukrotnie przepisać na inny termin, pod warunkiem poinformowania minimum 48 h przed planowanym zabiegiem.

Art.6 W przypadku braku informacji podczas rezerwacji terminu o posiadaniu makijażu permanentnego w obrębie planowanego zabiegu lub niezapoznaniem się z przeciwskazaniami dostępnymi na stronie www. studioprestiz.pl, a okaże się, że takie przeciwskazania występują, wpłacony zadatek przepada, ponieważ w trosce o dobro i bezpieczeństwo Klienta mam prawo do odmowy wykonania zabiegu.

Art.7 Zadatek jest bezzwrotny, ale może być przepisany na usługę dla innej na osoby, bądź na inny zabieg z oferty Salonu. Zadatek jest zapłatą za zarezerwowany/poświęcony czas.

Art.8 Dowód wpłaty zadatku zostaje wydany na wizycie w dniu wykonania zabiegu. W przypadku rezygnacji z zabiegu, można go odebrać osobiście w siedzibie firmy, która mieści się w Gdańsku, przy ul. Kartuskiej 345B w lokalu U7.

Art.9 Studio Urody Prestiż Marty Frej zastrzega sobie możliwość przekładania terminów wizyty tylko w przypadkach losowych lub z powodów szkoleniowych podnoszących kwalifikacje.

§2
Przeciwwskazania do wykonania zabiegów

Art.1 Przeciwwskazania do wykonania zabiegów opublikowane są na stronie www.studioprestiz.pl oraz udostępniane są Klientom na każdą prośbę.

Art.2 Klient umawiając się na zabieg oświadcza, że przeciwwskazania do wykonania zabiegów jego nie dotyczą.

Art.3 Podczas zabiegu Klient zobowiązuje się do odpowiedzi zgodnie z prawdą na pytania dotyczące jego stanu zdrowia oraz do niezatajania żadnych ważnych informacji. Klient zobowiązany jest do wypełnienia przed zabiegiem świadomej zgody wraz z ankietą zdrowotną. Wypełniona karta Klienta, wraz z dokumentacją przechowywana jest przez Studio Urody Prestiż przez okres 5 lat.

§3
Przygotowanie się do zabiegu

Art.1 Co najmniej 24h przed zabiegiem nie powinno spożywać się alkoholu ani środków przeciwbólowych – zabiegi wykonywane są przy pomocy specjalistycznych znieczuleń.

Art.2 W przypadku makijażu permanentnego ust u osób ze skłonnościami do opryszczki zaleca się 3 dni przed zabiegiem oraz 3 dni po zabiegu zażywanie kuracji Heviran 800 mg zgodnie z zaleceniami lekarza.

Art.3 Na stronie www.studioprestiz.pl w opisie pod każdym zabiegiem z oferty Studio Urody Prestiż wyszczególnione są przeciwskazania dotyczące każdego zabiegu. Jeśli masz jakieś wątpliwości co do przeciwskazań proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny, lub wiadomość sms, lub poprzez wiadomość prywatną na Facebook’u.

§4
Przebieg zabiegu makijażu permanentnego

Art.1 Prosimy o punktualne przybycie na zabieg. Ponad 15 minutowe spóźnienie uniemożliwia wykonanie zabiegu i wiążę się ze stratą wpłaconej zaliczki dla Studio Urody Prestiż Marty Frej.

Art.2 Czas wykonania zabiegu jest orientacyjny.

Art.3 W cenę makijażu permanentnego wliczone są 2 spotkania – pigmentacja podstawowa + tzw. dopigmentowanie. Istnieje możliwość zapłaty za zabieg w dwóch ratach, gdzie pierwsza rata wynosi 400 zł.

Art.4 Dopigmentowanie wykonywane jest po co najmniej 4 tygodniach, a maksymalnie do 8 tygodnia po zabiegu podstawowym.

Art.5 Każde kolejne dodatkowe dopigmentowanie jest płatne w wysokości 200 zł, a po okresie 4 miesięcy 50% wartości nowego zabiegu.

Art.6 Termin dopigmentowania umawiany jest podczas umówienia się na pierwszą pigmentację, lub w ten sam dzień po wykonaniu pierwszego zabiegu.

§5
Poprawa starego/wcześniejszego makijażu permanentnego

Art.1 Poprawa/korygowanie starego makijażu permanentnego, który nie został wykonany w Studio Urody Prestiż Marty Frej wymaga wcześniejszej konsultacji, która jest bezpłatna. W przypadku braku możliwości osobistej konsultacji istnieje możliwość konsultacji na podstawie przesłanego drogą mailową zdjęcia. W sytuacji gdy zostanie zarezerwowany termin na makijaż permanentny, przez osobę która posiada makijaż wykonany w innym miejscu niż Studio Urody Prestiż, oraz jeśli nie poinformuje o tym fakcie Studio Urody Prestiż, i gdy makijaż wymaga wcześniejszego usunięcia lub rozjaśnienia, zadatek przepada.

Art.2 W przypadku przykrywania/odświeżania starych makijaży zgodnych z zasadami wizażu, Studio Urody Prestiż Marty Frej nie ponosi odpowiedzialności za efekt ostateczny.

§6
Zasady korzystania z VOUCHERÓW

Art.1 Istnieje możliwość zakupu Vouchera o dowolnej wartości na wykonanie każdego zabiegu z oferty Studia Urody Prestiż dla wybranej osoby.

Art.2 Po zakupieniu Vouchera, wartość całego bonu należy opłacić poprzez podany nr konta bankowego, lub osobiście w Studio Urody Prestiż Marty Frej. Voucher ważny jest przez 6 miesięcy od daty zakupu.

Art.3 Istnieje możliwość wysłania Vouchera drogą pocztową na wskazany przez Klienta adres, po wcześniejszej przedwpłacie na konto bankowe.

Art.4 Osoba obdarowana voucherem na zabieg musi umówić się osobiście, telefonicznie, lub przez komunikator na Facebook’u. W przypadku braku możliwości wykorzystania Vouchera istnieje możliwość wykorzystania wartości vouchera na inne usługi z oferty lub przepisanie go na inną osobę po wcześniejszej konsultacji ze Studio Urody Prestiż.

Art.5 Voucher podarunkowy jest bezzwrotny.

Art.6 Klient posiadający Voucher ma prawo do zmiany terminu na 48 godzin przed planowanym zabiegiem. W przypadku dwukrotnego przekładania wizyty, wartość Vouchera spada o 20% z każdym kolejnym przesunięciem, które później należy uregulować przy najbliższym spotkaniu.

Zadatki proszę wpłacać na dane:

Studio Urody Prestiż Marta Frej

nr konta bankowego: 86 1160 2202 0000 0003 6970 0109

W tytule proszę o wpisanie „ZADATEK na (nazwa zabiegu) + imię i nazwisko + data zabiegu”